Stuktur Organisasi

Struktur Organisasi

1. Rektor : Drs. Samoeri, S.Pd., M.Si.
2. Wakil Rektor : Edi Firman, S.H., M.H
1. Kepala Biro Administrasi Umum : Moh. Taufik, S.P.
2. Kepala Biro Kemahasiswaan : H. Achmad Abrari, S.H., M.H.
3. Kepala Perpustakaan : Yayan Hidayat, S.Pd.
4. Kepala LPPM : Drs. Ec. H. M. Suhdi, M.M.
5. Kepala LPMI : Achmad Zainulloh, S.H., M.H.
.
Fakultas:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
a. Dekan : Drs. H. Abdurrahman, M.M.
b. Wakil Dekan :
c. Kaprodi :
.
2. Fakultas Hukum :
a. Dekan : Lilik Puja Rahayu, S.H., M.Si.
b. Wakil Dekan :
c. Kaprodi : Ahmad Nauval Kawakib, SH., M.H.
.
3. Fakultas Pertanian :
a. Dekan : Rini Purwatiningsih, S.P., M.P.
b. Wakil Dekan :
c. Kaprodi : Ir. Eko Soemarjono, M.P.
.
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
a. Dekan : Drs. H. Fahrul Anam, M.M.
b. Wakil Dekan : M. Danial Balya, S.Fil., S.Th.I., M.Ag.
c. Kaprodi : Ahmad Abu Sufyan, S.IP., M.Si.
.
5. Fakultas Teknik :
a. Dekan : Ir. Soponyono, Sp.
b. Wakil Dekan : Yosi Darmawan, M.T.
c. Kaprodi : Ika Prasetya, S.T.
.
6. Fakultas Agama Islam :
a. Dekan : Samsul Arifin, M.HI.
b. Wakil Dekan : Imam Syarbini, M.HI.
c. Kaprodi Akhwal Al Syahksiyah : Muzayyanah, M.Hum.
d. Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam : M. Saleh, M.Pd.I.
.
7. Prodi Diploma III Keperawatan
a. Kaprodi : Yuana Dwi Agustin, SKM., M.Kes.
b. Koor. Akademik & Kemahasiswaan : Damon Wicaksi, SST., M.Kes.
c. Koor. Adm. & Kepegawaian : Leni Agustin, S.Kep. Ns.
d. Koor. Keuangan : Rany Agustin W., S.Kep.Ns.